THÔNG BÁO Về việc mời tham dự đấu thầu các gói thầu

Thứ ba - 24/12/2019 21:49 611 0

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

                  HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

                       Số: 1558/TB-HVN-CSVC&ĐT                                                                                            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019


THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự đấu thầu các gói thầu có số hiệu: VNUA-CW01-01, VNUA-CW01-02, VNUA-CW01-03, VNUA-CW02 của Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” thuộc Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học

         

Kính gửi: Các nhà thầu

 

Căn cứ Hiệp định thư số 6036-VN ngày 29/6/2018 giữa Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB) để thực hiện dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" thuộc Dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học" vay vốn WB; Quyết định số 5050/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định 1207/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2017;

Căn cứ Quyết định số 4118/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2019  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình phần xây dựng đợt 1; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3, Dự án thành phần Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thuộc Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (vay vốn WB);

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-HVN ngày 04/11/2019,  Quyết định số 4045/QĐ-HVN ngày 04/11/2019, Quyết định số 4046/QĐ-HVN ngày 04/11/2019, Quyết định số 4047/QĐ-HVN ngày 04/11/2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu cho các gói thầu có số hiệu VNUA-CW01-01, VNUA-CW01-02, VNUA-CW01-03, VNUA-CW02 của Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” thuộc Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư thông báo: Các gói thầu có số hiệu VNUA-CW01-01, VNUA-CW01-02, VNUA-CW01-03, VNUA-CW02 của Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” thuộc Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do WB tài trợ đã được Học viện thông báo mời thầu, chi tiết nội dung chính của các gói thầu, tiêu chí lựa chọn, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ được thể hiện trong Hồ mời thầu tại trang http://muasamcong.mpi.gov.vn. như sau:

STT

Số TBMT

Tên gói thầu

Thời điểm đóng thầu

1

20191116596-00

Xây dựng giảng đường lớn GD2

07/12/2019 10:00

2

20191116458-00

Xây dựng các tuyến đường giao thông nội bộ

07/12/2019 10:30

3

20191116484-00

Xây dựng nhà phục vụ đào tạo và thực hành Cơ điện, Môi trường, Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

07/12/2019 10:00

4

20191116238-01

Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp & Khoa học sự sống

07/12/2019 10:00

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tới các nhà thầu biết để chuẩn bị và nộp hồ sơ đúng thời gian và địa điểm.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Ban QLCSVC&ĐT                                                                                                     .

TL. GIÁM ĐỐC

P.TRƯỞNGBAN QLCSVC&ĐT

 

(đã ký)

 

 

Võ Văn Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

User Contacts
ảnh2
anh 3
anh4
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây