Giới thiệu chung

DỰ ÁN THÀNH PHẦNTĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆVÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
THUỘC DỰ ÁN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SAHEP)

Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới

 

1. Cơ quan chủ quản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) 
Địa chỉ liên lạc: 02 – Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
Số điện thoại: (+844) 38459672                   Fax:  (+844) 37330 752


2. Chủ dự án và chủ đầu tư

  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
Số điện thoại: (+844) 6261549                    Fax: (+844) 38276554


3. Nguồn vốn:
Tổng nguồn vốn: 58.700.000 USD

+ Vốn vay Ngân hàng Thế giới: 48.454.545 USD
+ Vốn đối ứng của Việt Nam: 10.245.455 USD
 - Vốn đối ứng do Nhà nước cấp phát qua Bộ NN & PTNN 9.545.455  USD
  - Vốn đối ứng do Học viện Nông nghiệp Việt Nam bố trí 700.000 USD

4. Mô tả dự án

Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa họcvàquảntrịđạihọc đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và khu vực, đồng thời phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp, và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu cụ thể

  • Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành;
  • Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và khu vực;
  • Mục tiêu 3: Tăng cường quản trị đại học, thực hiện hiệu quả tự chủ đại học;
  • Mục tiêu 4: Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, đào tạo và quản trị đại học.
picture1


2. Các hợp phần chính

 

2.1. Hợp phần 1: Phát triển nghiên cứu

 

1.2.1. Nâng cao năng lực nghiên cứu

Mục tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và tăng công bố quốc tế.1.2.2. Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và liên kết với nông dân, doanh nghiệpMục tiêu: Tăng cường chuyển giao tri thức, tiến bộ kỹ thuật cho người dân, tập trung đối với người dân lao động trong lĩnh vực nông nghiệp; Đẩy mạnh nghiên cứu hợp tác với doanh nghiệp, sử dụng các kết quả nghiên cứu nông nghiệp.

1.2.3. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học

Mục tiêu: Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học chất lượng cao và tăng công bố quốc tế.


2.2. Hợp phần 2: Phát triển đào tạo

2.2.1. Nâng cao năng lực Đào tạo

Mục tiêu: Đổi mới các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp của Học viện để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và khu vực.

2.2.2. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Mục tiêu: Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo.


2.3. Hợp phần 3: Quản trị đại học và chia sẻ thông tin

2.3.1. Nâng cao năng lực quản trị đại học tự chủ

Mục tiêu: Củng cố hệ thống quản trị Học viện để có năng lực điều hành tốt việc thực hiện chiến lược đổi mới toàn diện hoạt động đào tạo và KHCN theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; giúp Học viện đạt được những lợi ích tối đa có thể từ cơ chế tự chủ với việc cải cách hệ thống và nâng cao năng lực quản trị đại học theo hướng tiên tiến hiện đại.

2.3.2.Xây dựng cơ sở vật chất hỗ trợ quản trị đại học

Mục tiêu: Tăng cường cơ sở hạ tầng cơ bản nhằm hỗ trợ công tác quản trị đại học.

2.3.3.Chia sẻthông tin vàtruyềnthông

Mục tiêu: Tăng cường chia sẻ hoạt động, kết quả dự án với các cơ quan, trường/học viện trong ngành.


2.4. Hợp phần 4: Quản lý dự án

Mục tiêu: Tổ chức thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ theo sự ủy quyền của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, chịu sự giám sát, đánh giá của xã hội và của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, và theo yêu cầu báo cáo của cơ quan tài trợ

2.4.1. Thành lập Ban Quản lý
2.4.2. Thuê tư vấn xây dựng

 

  Ý kiến bạn đọc

User Contacts
ảnh2
anh 3
anh4
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây